GZIP Compression Check Tool เว็บเร็วขึ้น เช็คเว็บของคุณเปิดแล้วหรือยัง

ถ้าเว็บไซต์ของคุณเปิดใช้ Gzip Compression จะทำคนเข้าเว็บคุณได้เร็วขึ้น ลองใช้เครื่องมือนี้ในการทดสอบดูครับ Site Link: https://checkgzipcompression.com/
%d bloggers like this: