1 ม.ค.-ก.พ. สุพรรณิการ์ บานสะพรั่ง จ.นครนายก

“สุพรรณิการ์” บานสะพรั่ง จ.นครนายก
ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ดอกสุพรรณิการ์ที่ปลูกไว้สองข้างทางริมถนนหลายสายใน จ.นครนายก จะพร้อมใจกันผลิดอกสีเหลืองสดสว่าง
ให้ความสดใสไปทั่วบริเวณ […]

Read More…