ใหม่

ได้มีความทรงจำ ถึงแม้จะเจ็บ…ก็สวยงาม ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ วันนี้…