แสดงเนื้อหาครั้งเดียวตอนเข้าเว็บ Display Content Only Once Per Session

เอาไว้แสดงโฆษณา หรือแสดงลูกเล่นอะไร ที่ต้องการให้แสดงครั้งเดียวตอนเข้่าเว็บเท่านั้น  

1. Display Content Only Once Per Session

อันนี้มีลิงค์ reset ด้วย ลิงค์: https://codepen.io/html5andblog/pen/qEqdqO  

2. Display popup on first visit only

ลิงค์: https://codepen.io/sjmcpherson/pen/ogQqaV  
%d bloggers like this: