แสดงเนื้อหาครั้งเดียวตอนเข้าเว็บ Display Content Only Once Per Session

เอาไว้แสดงโฆษณา หรือแสดงลูกเล่นอะไร ที่ต้องการให้แสดงครั้งเดียวตอนเข้่าเว็บเท่านั้น

 

1. Display Content Only Once Per Session

อันนี้มีลิงค์ reset ด้วย
ลิงค์: https://codepen.io/html5andblog/pen/qEqdqO

 


2. Display popup on first visit only

ลิงค์: https://codepen.io/sjmcpherson/pen/ogQqaV

 

%d bloggers like this: