เทคนิคกระตุ้นเห็ดฟางให้ออกดอกในช่วงฤดูหนาวแบบเก็บดอกกันไม่ทัน

image ช่วงฤดูหนาวจัดเป็นช่วงเวลาแห่งการปราบเซียน ของผู้เพาะเลี้ยงเห็ดฟางเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้อต่อการเจริญและการเกิดดอกของเห็ดฟาง จึงทำให้เส้นใยรวมตัวเป็นดอกเห็ดได้ยาก ด้วยธรรมชาติของเห็ดฟาง ที่จะชอบอากาศร้อนชื้น จึงทำให้ในช่วงฤดูหนาวมีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย แต่ความต้องการบริโภคกลับมีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ราคาผลผลิตในช่วงฤดูหนาวก็สูงจูงใจจนทำให้เกษตรกรผู้ผลิตเห็ดฟางหลายท่านมีความมุ่งมั่นที่จะหาเคล็ดวิธีมากระตุ้นหรือเอื้อต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยและการเกิดดอกของเห็ดฟางในช่วงนี้ถึงแม้จะไม่ง่ายในการควบคุมสภาพภูมิอากาศแต่ถ้ามีการจัดสภาพแวดล้อมด้วยการเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นหรือเทียบเท่ากับที่เห็ดฟางต้องการใช้ในการเจริญเติบโตปัญหาเห็ดฟางออกดอกยากหรือมีผลผลิตน้อยในฤดูหนาวก็จะหมดไป image ซึ่งวิธีการเพิ่มอุณหภูมิให้แก่เห็ดฟางนั้นเป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากการคร่ำหวอดในวงการเพาะเห็ดฟางมานานของคุณลุงจันทร์ธงศรีเกษตรกรผู้เพาะเห็ดฟางในพื้นที่ชุมชนบ้านศิริพัฒนา ต.พัฒนา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ที่ค้นพบหนทางช่วยให้เห็ดฟางสามารถมีผลผลิตที่ดีได้แม้จะเป็นช่วงฤดูหนาวที่ไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยด้วยอุปกรณ์การเพิ่มแสงที่สามารถปฏิบัติตามได้ไม่ยากดังนี้ วิธีการทำ 1. นำปี๊บมาตัดฝาด้านบนออกล้างทำความสะอาดแล้วผึ่งหรือตากแดดให้แห้ง 2. เมื่อปี๊บแห้งดีแล้วให้นำมาเจาะรู(ด้านที่เป็นก้นปี๊บ) เพื่อร้อยสายไฟผ่านรูที่เจาะ 3. นำขั้วหลอดไฟมาประกอบต่อพ่วง(ด้านสายไฟที่ร้อยผ่านรูก้นปี๊บ) พร้อมติดตั้งหลอดไฟ(ตามรูป) ส่วนสายอีกด้านหนึ่งที่ร้อยผ่านรูก้นปี๊บออกไปด้านนอก ให้ทำการประกอบขั้วปลั๊กไฟ หรือจะใช้สายไฟชนิดที่มีขั้วแขวนพร้อมปลั๊กสำเร็จรูปที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปมาใช้ติดตั้งแทนก็ได้เช่นกัน 4. นำปี๊บที่ประกอบเรียบร้อยแล้ว(หน้าตาจะคล้ายโคมไฟ)มาผูกเชือก แล้วนำไปแขวนไว้ในโรงเพาะเห็ด โรงเรือนละประมาณ 2-5 จุด หรือ ตามขนาดพื้นที่ของโรงเรือนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับเห็ดฟางในช่วงฤดูหนาว image image วิธีการใช้ นำอุปกรณ์ที่ประกอบเสร็จแล้ว ไปติดตั้งโดยการแขวนไว้ ตามจุดต่างๆ ในโรงเรือนเพาะเห็ดฟาง โรงละประมาณ 2 – 5 จุด (พิจารณาใช้ตามขนาดพื้นที่ของโรงเรือน) แล้วทำการเดินสายเสียบปลั๊กไฟ เปิดให้แสงในช่วงเวลากลางคืน โดยเปิดไฟทุกคืนจนกว่าเห็ดจะออกดอก เพื่อให้ความอบอุ่นเป็นการเพิ่มอุณหภูมิให้แก่เห็ดฟาง หรือ จะเปิดไฟให้ในช่วงที่มีอุณหภูมิต่ำ ก็จะทำให้เส้นใยเห็ดฟางเจริญดี มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เรื่อง/ภาพ  : รักบ้านเกิด ที่มา http://www.rakbankerd.com
%d bloggers like this: