วิธีแก้ Android Studio แจ้งเตือน App is not indexable by Google Search

เอาบรรทัดนี้ใส่ใน manifest ก็จะไม่แจ้งเตือนอีก

<action android:name="android.intent.action.VIEW" />

แต่ที่แจ้งเตือนมีประโยชน์สำหรับให้ google crawl มายัง app ของเรา และสามารถให้ user เข้า app เราได้จากลิงค์ผลการค้นหาของ google มีประโยชน์มาก


ที่มา: https://stackoverflow.com/questions/34367875/android-adding-at-least-one-activity-with-an-action-view-intent-filter-after-u

%d bloggers like this: