เครื่องมือจัดการชีวิต “notion.so” ทำให้อะไร เป็นระบบระเบียบมากขึ้น

notion.so เว็บไซต์เครื่องมือ สำหรับเขียน บันทึก จัดงานงานในแต่ละวัน หรือ to-do-list หรือจะใช้จัดการ Project ก็ทำได้ Link: https://www.notion.so   สมัครจากหน้าเว็บไซต์ใส่แค่อีเมล์!

หน้าจอสมัครจะให้วาง login code (ส่งไปให้ที่อีเมล์)

รูปแบบ code ที่ส่งให้ทางอีเมล์

พอใส่รหัสผ่านขั้นตอนมาแล้วก็จะเจอหน้า Onboarding คราวนี้ก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัว (ยังไม่ได้เข้าใช้เว็บ)

ขั้นตอนที่ 2 ตั้งค่าหน้าแรกของเรา (Create Workspace)

เลือกว่าเราต้องการนำเข้าข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง

แล้วก็เข้าสู่หน้าการใช้งาน จะมีหน้าเริ่มต้นให้ใช้

 
%d bloggers like this: