การปลูกพริกหวานไร้ดิน แม่สาใหม่

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ กษัตริย์เกษตร พระชนมพรรษา 84 แม่โจ้สามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน โครงการหลวงกับแม่โจ้ บท/สร้างสรรค์โดย รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ ผลิตโดย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://www.infocomm.mju.ac.th/
%d bloggers like this: